Tato stránka používá soubory cookie. Používáním naší stránky vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Zde najdete další informace ke cookies:

Prohlášení o ochraně osobních dat pro online výuku

Aplikaci „Zoom“ používáme k pořádání konferenčních hovorů, online výuky, videokonferencí a/nebo webinářů (dále jen „online výuka“). „Zoom“ je služba společnosti Zoom Video Communications, Inc., která má sídlo v USA.

Odpovědnost

Osobou odpovědnou za zpracování dat, která přímo souvisí s prováděním „online výuky“, je Österreich Institut Brno s.r.o.

Poznámka: Pokud přistupujete na web aplikace „Zoom“, za zpracování dat odpovídá poskytovatel „Zoom“. Přístup na web aplikace je nutný pouze pro stažení software pro použití aplikace „Zoom“.

Můžete také použít „Zoom“, pokud zadáte příslušné ID schůzky a jakákoli další přístupová data pro schůzku přímo v aplikaci „Zoom“.

Pokud nechcete nebo nemůžete používat aplikaci „Zoom“, lze základní funkce využít také prostřednictvím verze prohlížeče, kterou najdete také na webu „Zoom

Zpracování údajů:

Informace o uživateli: křestní jméno, příjmení, telefon (volitelné), e-mailová adresa, heslo (není-li použito „Single-Sign-On“), profilový obrázek (volitelné),

oddělení (volitelné)

Metadata: téma, popis (volitelné), IP adresy účastníka, informace o zařízení / hardware

Při telefonickém vytáčení: Informace o příchozím a odchozím čísle, názvu země, čas zahájení a ukončení V případě potřeby mohou být ukládána další data, např. IP adresa zařízení.

Textová, zvuková a obrazová data: Při „výuce online“ je možnost používat funkce chatu, otázek nebo průzkumu. V tomto ohledu se provedené textové zápisy zpracují, aby se zobrazily v „online výuce“ a v případě potřeby se zaznamenaly. Aby bylo možné zobrazit video a přehrávat zvuk, jsou data z mikrofonu vašeho koncového zařízení a jakékoli videokamery koncového zařízení zpracována odpovídajícím způsobem během trvánívýuky. Kameru nebo mikrofon můžete kdykoli vypnout.

Chcete-li se účastnit „výuky online“ nebo vstoupit do „virtuální učebny“, musíte uvést alespoň své jméno.

Rozsah zpracování

Aplikaci „Zoom“ používáme při „výuce online“. 

Pokud jste zaregistrováni jako uživatel na „Zoomu“, mohou být informace o „online výuce“ (setkání s metadaty, údaje o telefonickém připojení, dotazy a odpovědi ve webinářích, průzkumy) v aplikaci „Zoom“ uloženy až na jeden měsíc.

Možnost softwarového „sledování pozornosti“ v nástrojích „online výuky“ je deaktivována.

Není používáno ani automatizované zpracování uvedené v článku 22 GDPR.

Příjemce/přenos dat

Osobní údaje, které jsou zpracovávány v souvislosti s účastí na „online výuce“, nejsou obecně předávány třetím stranám, pokud nejsou určeny k předávání. Vezměte prosím na vědomí, že obsah „online výuky“ a osobních schůzek se často používá k předávání informací se zákazníky, zúčastněnými stranami nebo třetími stranami, a tímto jsou určeny k předání dál.

Ostatní příjemci: Poskytovatel „Zoom“ bude o výše zmíněných údajích nutně obeznámen, pokud to vyplývá z naší smlouvy s poskytovatelem aplikace „Zoom“.

Zpracování dat mimo Evropskou unii

„Zoom“ je služba poskytovaná z USA. Ke zpracování osobních údajů dochází rovněž ve třetí zemi. Uzavřeli jsme smlouvu s poskytovatelem „Zoom“, která splňuje požadavky článku 28 GDPR.

Přiměřená úroveň ochrany údajů je zaručena na jedné straně certifikací „Privacy Shield“ společnosti Zoom Video Communications, Inc. a na druhé straně uzavřením tzv. Standardních smluvních ustanovení EU.

Jaká práva na ochranu údajů máte?

Máte právo na informace, opravu, vymazání nebo omezení zpracování vašich uložených dat a také právo kdykoli proti zpracování těchto námitek.

Pokud nám nechcete poskytnout vaše data, která jsou nezbytná pro "výuku online", musíme obvykle odmítnout poskytnutí odpovídající služby. V tomto případě již nemůžeme již existující smlouvu uzavřít, a proto ji musíme ukončit. Nejste však povinni dát svůj souhlas se zpracováním údajů, které nejsou pro plnění smlouvy relevantní.

Máte právo podat stížnost u orgánu dozoru, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů porušuje právní předpisy o ochraně osobních údajů. V České republice je za to Úřad pro ochranu osobních údajů odpovědný na této adrese: Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Vymazání údajů

Osobní údaje zpravidla odstraňujeme, pokud není potřeba další ukládání. V případě zákonných požadavků na uchovávání se smazání zvažuje až poté, co vypršela příslušná povinnost uchovávání.

Změny v tomto oznámení o ochraně údajů

Toto oznámení o ochraně údajů revidujeme v případě změn ve zpracování dat nebo v jiných případech, kdy je to nezbytné. Aktuální verzi najdete vždy na tomto webu

Změna: 26. 3. 2020