Vzdělávání pro učitele němčiny

Nabízíme:

  • další vzdělávání pedagogických pracovníků - naše kurzy němčiny jsou akreditované MŠMT a lze je absolvovat v rámci programu dalšího vzdělávání - všechny kurzy včetně kurzů pro úplné začátečníky A1.1


  • odborné akreditované semináře, které rádi realizujeme i na Vaší škole, s touto náplní:

þ Jak připravit studenty na mezinárodní zkoušky ÖSD

þ Jednodenní seminář pro učitele němčiny na SŠ – odborná slovní zásoba ve výuce NJ

þ Filmy ve výuce němčiny na ZŠ

þ Nácvik výslovnosti v hodinách německého jazyka

þ Pohybové aktivity v hodinách německého jazyka

þ Metody a hry pro výuku gramatiky a slovní zásoby v hodinách německého jazyka