Tato stránka používá soubory cookie. Používáním naší stránky vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Zde najdete další informace ke cookies:

Principy kvality

 

Jakožto instituce zřizovaná Rakouskou republikou nabízíme výuku němčiny na nejvyšší úrovni. Po desetiletí podněcujeme prostřednictvím naší nabídky kulturní výměnu. Spolupráce se zeměmi, kde působíme, je pro nás důležitá.

Co Vám nabízíme

Naše nabídka je pestrá, od standardních a intenzivních kurzů pro dospělé, mládež a děti po přípravu na zkoušky, kurzy odborného jazyka a náš jedinečný rychlokurz . ..sprint. Firmám a institucím nabízíme kurzy šité na míru. Svou nabídku přitom neustále rozšiřujeme. Nabízíme individuální kurzy, kurzy v malých či standardních skupinách s maximálně 12 účastníky. Kurz v online formátu probíhají ve skupinkách s maximálně 8 účastníky.

Čeho chceme dosáhnout

Nejdůležitější je pro nás váš studijní úspěch. Ukazujeme vám, jak se efektivně a s radostí učit tak, abyste dosáhli svých osobních cílů. Zprostředkováváme vám pestrý obraz německojazyčných zemí. Chceme, abyste se u nás cítili dobře.

Přizpůsobíme se Vám

Na základě rozřazovacího testu a vstupního rozhovoru s vámi vybereme vždy ten nejvhodnější kurz. V učebních plánech zohledňujeme vaše potřeby a zájmy. Můžete si určovat své osobní učební cíle, sami kontrolovat postup v učení a ověřit si jej pomocí standardizovaného závěrečného testu.

Naši vyučující

Naše vyučující pečlivě vybíráme, jsou odborně zdatní, vyškolení v oblasti didaktiky a skupinové dynamiky. Disponují rozsáhlými zkušenostmi a připravují zajímavou a pestrou výuku. Pomocí pečlivě sestaveného plánu dalšího vzdělávání zajišťujeme, že si naši vyučující průběžně osvojují vždy ty nejnovější poznatky. Účastní se mezinárodních odborných akcí a pravidelných seminářů Österreich Institutu.

Jak vyučujeme

Vy jako účastníci kurzů jste v centru naší pozornosti. Dobrý vztah mezi vyučujícími a studenty stejně jako různorodost používaných metod se nám v praxi osvědčily. U nás nemusíte mít strach z gramatiky nebo z chyb. Učíte se s námi s radostí z jazyka, v přátelské atmosféře. To zajišťuje i váš učební úspěch. 

Dobře vyzbrojeni pro Váš úspěch

Naše instituty mají centrální polohu a jsou dobře dostupné prostředky hromadné dopravy. Učit se budete ve světlých, příjemných prostorách, vybavených nejmodernější technikou. U nás najdete noviny, časopisy, televizi a internet: ideální místa pro setkání a výměnu informací.

Mezinárodní standardy kvality

Základem naší výuky je jednotný učební plán, který garantuje mezinárodně srovnatelné standardy kvality v každém kurzu ve všech zemích. Pro vás to znamená, že své výsledky můžete porovnat na základě popisu úrovní uznávaného v celé Evropě. Za naše standardy kvality jsme byli oceněni Evropskou pečetí za inovativní jazykové projekty.

Mezinárodní certifikáty

Jsme licencovaným centrem pro mezinárodně uznávané zkoušky, kupříkladu Termíny zkoušekÖsterreichisches Sprachdiplom (ÖSD) nebo European Business Competence* Licence (EBC*L). Naši vyučující vás coby školení zkoušející optimálně připraví na danou zkoušku, kterou můžete složit přímo u nás.

Co očekáváme od vás

Důležitým předpokladem učebního úspěchu je vaše aktivní účast na výuce. Těší nás, když do kurzů vnesete své zkušenosti a zájmy. Vaše pravidelná zpětná vazba je pro nás cenná. Pomáhá nám se zlepšovat.

Naše výukové materiály

Pracujete s moderními učebnicemi a výukovými materiály Österreich Institutu. Ty vám poskytují aktuální vhled do života v německy mluvících zemích, zejména v Rakousku.

Dobře vybaveni pro úspěch

Naše instituty se nacházejí v centru a jsou dobře dostupné veřejnou dopravou. Světlé, přátelské prostory vybavené nejmodernější technikou přímo vybízejí k učení. Jsou ideálním místem pro setkávání a komunikaciPro školy & firmy.

Jste srdečně zváni

Návštěva Österreich Institutu pro vás nemusí být spojena jen s výukou němčiny. Kromě kurzů se můžete účastnit i akcí, které pořádáme. Těšíme se na vás!