Tato stránka používá soubory cookie. Používáním naší stránky vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Zde najdete další informace ke cookies:

Principy kvality

Österreich Institut Brno - němčina rychle, snadno a úspěšně!

 

Jako veřejně prospěšná společnost Rakouské republiky podporujeme prostřednictvím našich jazykových kurzů výuku německého jazyka v zahraničí a pokládáme tak základ kulturní výměny. Klademe důraz na spolupráci a partnerský vztah s našimi hostitelskými zeměmi.

Co Vám nabízíme

Spektrum naší nabídky sahá od standardních a intenzivních jazykových kurzů až po kurzy němčiny pro firmy, doučovaní žáků, přípravu na zkoušky, speciální gramatické a konverzační kurzy a kurzy odborné němčiny. Program jazykové školy se neustále rozšiřuje. Naše kurzy jsou organizovány v podobě individuální výuky, v malých nebo standardních skupinách s maximálně 12 účastníky.

Čeho chceme dosáhnout

Nejdůležitější je pro naši jazykovou školu Váš studijní úspěch. Ukážeme Vám, jak se můžete hravě a efektivně učit němčinu a pomůžeme Vám najít optimální cestu k efektivnímu učení jazyka. Budeme Vám radit a doprovázet Vás formou osobních pohovorů před, během a po ukončení kurzů. V rámci učebního plánu individuálně reagujeme na Vaše návrhy. Reflexe a pravidelná zpětná vazba, stejně jako Vaše aktivní spolupráce, představují důležité předpoklady pro Váš úspěch.

Přizpůsobíme se Vašim přáním

Písemný vstupní test spolu s ústním pohovorem nám umožní vybrat pro Vás nejvhodnější jazykový kurz. Kromě toho Vás zveme k tomu, abyste definovali své studijní cíle a podíleli se na sestavení témat ve svém kurzu němčiny. Rádi se přizpůsobíme Vašim zájmům a způsobu učení. Sami si můžete kontrolovat svůj pokrok v učení, absolvovat průběžné testy a prověřit si Vaše studijní cíle prostřednictvím standardního závěrečného testu.

Mezinárodní kvalitativní standardy

Základem naší výuky je jednotný učební plán jazykové školy, který garantuje mezinárodně srovnatelnou kvalitu ve všech typech kurzů a ve všech zemích, kde se Rakouský institut nachází.

 

Z toho pro Vás vyplývá následující: Můžete Vámi dosaženou jazykovou úroveň porovnat s evropskými standardy a cíleně se připravovat na jazykové zkoušky. Přesto nabízí náš učební plán dostatek prostoru pro individuální plánování výuky a probíraných témat.

 

Jsme licenčním centrem pro udělování Rakouského jazykového diplomu z německého jazyka (Das österreichische Sprachdiplom Deutsch - ÖSD), které bylo vyznamenané Evropskou pečetí za inovativní jazykové iniciativy. U nás v Brně máte možnost získat mezinárodní diplomy ÖSD a Zertifikat Deutsch (ZD).

Jak postupujeme

Jako účastník/ce jazykového kurzu stojíte v centru našich aktivit. Vaše zkušenosti a zájmy jsou pro naši jazykovou školu důležitým faktorem ovlivňujícím radost z učení, a tím i obsahovou strukturu kurzu. Proto naši vyučující zohledňují Vaše témata a návrhy, aniž by upustili od svého učebního plánu.

 

Naši vyučující byli pečlivě vybráni, jsou odborně kompetentní, didakticky školení a schopní přiblížit posluchačům kurzů pestrost německého jazyka zajímavým a různorodým způsobem. Průběžně se vzdělávají v rámci interních a externích odborných seminářů a workshopů. Váš neustálý feed-back nám pomáhá se permanentně zlepšovat.

 

Individuální přístup k němčině hraje důležitou úlohu i při výběru učebních pomůcek: u nás budete pracovat s moderním učebním materiálem a zajímavými aktuálními médii - s internetem, videem, časopisy - které Vám umožní nahlédnout do života německy hovořících zemí, především Rakouska. Sami si vyberete, co Vás nejvíc zajímá. Dobrá informovanost o nejnovějších učebních pomůckách a technikách je pro naši školu samozřejmostí.

 

Metodická různorodost a dobrý vztah mezi vyučujícím jazykové školy a žákem se v praxi osvědčily. U nás nemusíte mít strach z gramatiky nebo případných chyb. U nás se německý jazyk budete učit s radostí a v důvěrné a přátelské atmosféře, což rovněž přispěje k Vašemu úspěchu.

Dobře vyzbrojeni pro Váš úspěch

Naše instituty mají centrální polohu a jsou dobře dostupné prostředky hromadné dopravy. Učit se budete ve světlých, příjemných prostorách, vybavených nejmodernější technikou. U nás najdete noviny, časopisy, televizi a internet: ideální místa pro setkání a výměnu informací.

Srdečně Vás zveme

Pravidelně Vám budeme na vyžádání posílat aktuální programy jazykových kurzů a pozvánky na další akce Rakouského institutu v Brně, stejně jako ostatních rakouských institucí. Těšíme se na Vaši návštěvu školy. Naši odborně vzdělaní spolupracovníci jazykové školy Vám v kanceláři rádi zodpoví Vaše případné další dotazy.