Učit se učit se

Znáte to?

Přijdete domů a chcete se připravit na další kurz: učit se slovíčka, přečíst si text, udělat si cvičení.
O.K. nejdříve slovíčka, ale kdepak jenom jsou? Pár najdete v sešitě mezi různými cvičeními a poznámkami, několik pak v učebnici na okraji textů a některé na pracovních listech. Než je dáte všechny dohromady, je dobrá půlhodina pryč. Čiré plýtvání časem!

A teď ještě potřebujete nějaký kus papíru a tužku a ty samozřejmě taky nemáte po ruce. Zatraceně! Začínáte hledat znovu, čas ubíhá a vy čím dál více ztrácíte chuť do učení.

A co říkáte tomu, kdybyste si nejprve udělali pořádek na místě, kde se budete učit a zorganizovali si své učení?

Seřaďte si své poznámky už během výuky

Rozdělte si sešit na 4 části: a) stávající úkoly, b) domácí úkoly, c) gramatika, d) slovíčka

a tímto způsobem pište.

Můžete si také založit složku nebo šanon a můžete do nich např. vkládat papíry s poznámkami a rozdělit je do jednotlivých oblastí. Tak vše najdete rychle a bez problémů

Na slovíčka si vytvořte seznam anebo založte slovníček.  Velmi osvědčený způsob je psát si slovíčka na malé kartičky, ze kterých si pak můžete později založit kartotéku.  Člen u podstatných jmen si vždy označte barevně (např. červeně – die, modře – der, zeleně – das) stejně jako základní tvar sloves nebo pád u předložek, tím pádem máte pak méně práce doma. Každé slovo si také zapisujte i v kontextu, s krátkou větou nebo si k němu nakreslete obrázek či symbol.

Zkuste se při zapisování a později i učení se slovíček vyhnout své mateřštině! Tak se naučíte německy mnohem rychleji, efektivněji a bez interferenčních chyb!

Udělejte si pořádek na místě, kde se budete učit

Na učení si najděte klidné a dobře osvětlené místo.  Měli byste mít všechno pěkně po ruce: učebnici, sešit, slovník v tištěné nebo online verzi, papíry na psaní, psací potřeby a další věci, které potřebujete k učení. Doporučuje se mít k dispozici také láhev vody.

Udělejte si plán a rozdělte si učivo na menší části

Zapište si, co se dnes máte naučit a na "zahřátí" si vyberte ten nejlehčí a nejzajímavější úkol. Zbývající úkoly rozdělte takto: nejprve těžší a poté lehčí. Vždy je pravidelně střídejte.

Velmi důležité je rozdělení učiva na menší "sousta", protože tak dosáhnete studijních pokroků rychleji a to nás opět bude motivovat dál podle motta: To se mi podařilo, to už umím!

Učte se všemi smysly: kreslete si, zpívejte, v pohybu - i venku na procházce. Různě si se slovíčky "hrajte" a vytvořte si své mnemotechniky.

Nezapomeňte na přestávky

Tu a tam si udělejte přestávku a uvolněte se, aby Váš mozek byl schopný přijímat nové informace.

Důležitá je odměna!

Pokud se Vám podaří dosáhnout svých cílů, odměňte se za Váš úspěch! Poslechněte si svou oblíbenou hudbu, dejte si kávu nebo čaj,  kousek ovoce nebo něco sladkého, jděte na čerstvý vzduch či na procházku.

Najděte si na učení parťáka

Možná ve svém kurzu najdete někoho, kdo se s Vámi bude učit. Můžete se setkávat osobně anebo komunikovat přes skype. Tak si můžete v praxi vyzkoušet, co jste se naučili a simulovat situace z běžného života.

Nebo si najděte známého z německy mluvicího prostředí. Tak můžete společně skypovat, chatovat nebo psát emaily.

Učte se německy v němčině

Při učení zkuste svůj rodný jazyk používat jen v nejnutnějším případě. Hned si všechno nepřekládejte do češtiny a potom z češtiny zpět do němčiny. Zabere to spoustu času a většinou to není nutné. Pokud to jinak nejde, použijte pak slovíčko s nějakých dalším známým slovem v mini-kontextu. Pokud se učíte slovo izolovaně, velmi rychle ho zapomenete.