Tato stránka používá soubory cookie. Používáním naší stránky vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Zde najdete další informace ke cookies:

Učit se slovíčka

Zamyslete se nad tím, jestli se slovíčka učíte skutečně efektivní metodou. Přehráváte si slovíčka v hlavě? Dokážete si na ně bez problémů vzpomenout, a pak je správně v danou situaci použít? Umíte je i po týdnu? Rozeznáte je v poslechu a čteném textu? Pokud ne, pak vyzkoušejte něco jiného, abyste své učení zlepšili.

Kartotéka slovíček

Během výuky si poznačte nová slovíčka na kartičky. U podstatných jmen nezapomeňte na člen a označte jej barevně. Krátkou větou nebo v kontextu napište jeho význam.  Nový význam musí být jednoznačný! Nebo slovíčko vysvětlete pomocí obrázku či symbolu.

Nyní si můžete slovíčka roztřídit podle nejrůznějších kategorií:
- podle slovních druhů:  slovesa, podstatná jména, přídavná jména, předložky, zájmena atd.. Tak se vlastně máte učit např. nikoliv 30 slovíček, ale malé   skupinky s několika slovíčky. Je to mnohem jednodušší.
- podstatná jména podle členu, slovesa: pravidelná a nepravidelná, s odlučitelnou předponou nebo bez
- jednoduchá nebo složená slova nebo slovesa s předponou nebo bez
- slova, která se mi líbí a která ne
- synonyma nebo antonyma
- u témat jako potraviny: zdravé a nezdravé produkty; ty, které mi chutnají a které ne; ovoce – zelenina – maso – ryby; jídlo a pití atd.  

Po každém třídění slovíček si je přečtěte (potichu nebo polohlasem) a naučte se je. Kartičky můžete vzít všude s sebou a opakovat tak v MHD, při čekání nebo každou volnou chvíli. Všechna slovíčka, která jste se naučili, pak odložte stranou nebo dejte do zvláštní krabičky, naučte se opět i nová a ta "stará" pravidelně opakujte.

Tvořte věty nebo příběhy

Z nových slovíček vytvářejte věty a spojujte je s těmi už naučenými. Mozek si tyto konstrukce lépe zapamatuje, když se spojí nové se starým. Anebo z nových slovíček vytvořte příběh. Nemusí být nijak logický, ale rozhodně vtipný, humorný, absurdní. To si určitě budete pamatovat. Vytvořené věty anebo příběhy můžete také notovat ve známých melodiích.

Nová slovíčka nakreslit nebo spojit se symboly

Nová slovíčka si nakreslete popřípadě z obrázků sestavte příběh. Slovíčka popište. Váš výtvor pak pověste tam, kde pobýváte nejčastěji. Pokaždé, když se na obrázek podíváte, spojte si slovíčka s obrázkem a učte se tak jejich význam.  
Také často pomáhá slovíčka několikrát napsat. Tím se také naučíte, jak se slovíčko správně píše. 

Rýmy se slovíčky

Tak můžete opět spojit staré s novými:  Vezmete si nová slovíčka a ty spojíte s těmi, co už znáte:  Kopf- Topf , Wald – alt, schreiben – bleiben. Takto vzniklé páry si pak rytmicky předčítejte a zpívejte.

Pojmenujte předměty okolo Vás

Když se učíte např. kusy nábytku nebo místnosti v domě, můžete si je polepit papírky s jejich německými názvy. Universálnější však je si věci nakreslit a popsat.

Utvořte si významové skupiny/nadřazené skupin

Je možné si slovíčka také roztřídit do skupin podle jejich významu. K tomu zvolíme jeden nadřazený pojem a k tomu pak přiřazujeme jednotlivá slova, např. Straße: Fahrbahn, Gehweg, Fahrradweg, Laterne, Auto, Straßenbahn, Bus, Fahrrad, Haus, Geschäft, Hotel atd. Slovní zásobu si můžete znázornit také pomocí slovních polí k určitému tématu

Straße ----Fahrbahn

           ----Gehweg

nebo si můžete vytvořit myšlenkovou mapu (tzv. „Mind-Map“).

Paměť  

Na jednu kartičku si nakreslíte nové slovíčko a na jinou kartičku si napíšete jeho pojmenování. Nebo si na jednu kartičku napíšete nějaké slovo a na druhou jiné slovo, ke kterému však toto první slovo patří. A teď si můžete hravým způsobem procvičit svoji paměť (ještě lépe s  někým ve dvojici).

Třeba si tak sami vymyslíte novou hru na opakování slovíček.

Opakování slovíček

Nikdy se neučte více jak 10-15 slovíček najednou. Potom si dejte min. pětiminutovou pauzu, ve které se věnujete úplně něčemu jinému.  Dobře Vám k tomu poslouží např. násobilka (5 x 7 = ?  3 x 12 = ?), ale může to být i cokoliv jiného.

Teď si zkontrolujte, kolik slovíček jste si zapamatovali (generální revize).  Ta, která Vám chybí, se musíte znovu naučit. Potom se učíte pojmy z druhé skupiny a po další pauze si je zase zopakujte.  

Doporučujeme si slovíčka před spaním ještě osvěžit. Pak si na ně při probuzení vzpomeneme.

 

Kdo se ptá, ten se učí. Když máte otázky, pochybnosti, nad něčím přemýšlíte nebo máte nějaký nápad, jednoduše se mi ozvěte. Těším se na Vás!