Tato stránka používá soubory cookie. Používáním naší stránky vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Zde najdete další informace ke cookies:

U ÖSD zkoušky

Všeobecné tipy k ÖSD zkouškám - u zkoušky (19.5.2014)

Při zkoušce nejde o to napsat co nejkreativnější text nebo být co nejrychleji hotový, ale nakřečkovat co nejvíce bodů.

Písemná zkouška zahrnuje dílčí části čtení, poslech a psaní. Toto pořadí je předem dané, stejně tak jako čas – u zkoušky B2 je na čtení 90 min. , pro poslech 30 min. a psaní trvá 90 min. Po čtení následuje krátká pauza, speciálně u „dlouhých“ zkoušek od úrovně B2 výše.

 

Pro písemnou zkoušku Vám radím:

 • Pročtěte si dobře zadání úkolů a při nejasnostech se zeptejte (jako účastník zkoušky na to máte právo)
 • Začněte s jednoduššími úlohami a těžší části napoprvé vynechejte (čtení)
 • Při kontrolování zodpovězte i doposud nezodpovězené otázky – třeba si i tak tipnete správně
 • Vylučte špatné odpovědi (čtení, poslech)
 • Využijte pauzu k odpočinku (nadýchejte se čerstvého vzduchu, najezte se atd.) – rozhodně s ostatními nemluvte o zkoušce samotné, raději až po jejím skončení
 • Slovník používejte úsporně, listování a hledání v něm Vám vezme spoustu času
 • Nepište příliš dlouhé texty (stačí, když splníte zadání, za delší texty nezískáte žádné extra body)
 • Splňte písemnou úlohu kompletně – odškrtněte si jednotlivé body v zadání. Nezapomeňte text přiměřeně členit a nechat dle možností vpravo na kraji stránky místo pro korekturu.
 •  Nepište tiskacím písmem
 • Nepište tužkou
 • Nechte si na konci 10 minut času na kontrolu; vícekrát si systematicky zkontrolujte všechny tvary sloves a jejich pozici ve větě, všechny předložky a po nich jdoucí podstatná jména a v samém závěru pak pravopis. Těšte se z každé chyby, kterou najdete! (psaní)

 

Stejně tak ústní zkouška má dle jazykových úrovní rozdílnou dobu trvání – od 10 min. u A1 zkoušky až po 20 min. u C2 zkoušky. Tak či tak máte na přípravu předem stanovený čas, který byste měli využít a nachystat se na všechny úkoly.

Udělejte si poznámky k tématu, slovní zásobu (slovíčka, fráze) k úlohám byste měli mít už předem dobře naučenou. Pokud býváte velmi nervózní, napište si na papír na začátek každé úlohy jednu, maximálně dvě věty.

 

U ústní části zkoušky:

 • Ze dvou zkoušejících je vždy jeden v roli partnera pro konverzaci a druhý „moderuje“ zkoušku.
 • Na začátku každé zkoušky je zahřívací fáze, která není zkoušejícími hodnocena; zeptejte se, pokud Vám není něco jasné.
 • Mluvte nahlas a zřetelně; často zkoušejí účastníci zkoušek zamaskovat chyby polykáním koncovek – to ztěžuje jednak porozumění tomu, co říkají a je za to také odečítáno dost bodů, neboť tyto nezřetelně vyslovené koncovky jsou pak považovány za chybné.
 • Splňte všechny body, které stojí v zadání úlohy.
 • Zkoušející nejsou nepřátelé – také chtějí, abyste zkoušku složili.
 • Zvláštní případ je pak nová zkouška na úrovni B1, která je skládána vždy v páru – tzn. dva účastníci zkoušky ji skládají společně. Nemusíte se však bát, většinou to dopadne velmi dobře a zkoušející jsou na to školeni, aby každého účastníka zkoušky hodnotili jako jednotlivce, nikoliv jako pár.

 

Pokud budete dbát těchto všeobecných tipů, jste na dobré cestě k Vašemu vysněnému certifikátu! V několika následujících příspěvcích se ode mě ještě dozvíte konkrétní tipy k jednotlivým úlohám zkoušky, jeden příklad najdete na videu od jedné kolegyně.