Jak čteme texty

Jak čteme texty (4.4.2014)

Čtení je jak v mateřském, tak v cizím jazyce naprosto klíčovou kompetencí.

Při čtení nějakého textu záleží na tom, co je Vaším cílem – román čtete jinak než pracovní email a zase něco úplně jiného obnáší čtení takového receptu. V následujícím příspěvku bych Vám chtěl dát pár tipů, jak se pomocí jednoduchých strategií můžete naučit číst rychleji nebo i lépe, obzvláště pak v němčině nebo v textech z Vaší pracovní oblasti.

 

Tam musíme většinou buď rozumět zevrubně obsahu textu (též označováno jako skimming) nebo v něm naopak hledáme zcela konkrétní informace (též označováno jako scanning). To se samozřejmě silně odvíjí od typu textu (mail, poznámky, plán, protokol, výroční zpráva atd.). Proto si ještě před prvním čtením ujasněte, které informace vlastně potřebujete, a podle toho postupujte.


Při čtení v cizí řeči nám porozumění může značně ulehčit hledání následujících elementů:

 

  • vlastní jména – dobře rozpoznatelná podle velkého písmena na začátku, přičemž toto funguje lépe asi v češtině a angličtině, než v němčině (bohužel), kde začínají všechna podstatná jména velkým písmenem
  • slova cizího původu – slova, která jsou v mnoha řečech stejná nebo podobná: např. taxi nebo hotel
  • čísla a data
  • členění textu: dávejte si pozor na tučné písmo, kurzívu, odstavce a nadpisy
  • obrázky a popisky obrázků (pokud nějaké jsou)

 

K vyfiltrování těch nejdůležitějších informací se nabízí schéma s otázkami k textu:

Co?

 

Kdo?

 

Kdy?

 

Kde?

 

Jak?

 

Proč?

 

 

Zodpovězením těchto otázek je pak většina klíčových informací jasná – pokud však potřebujete konkrétní informace, vytvořte si před čtením nejlépe Váš vlastní okruh otázek – ten by mohl potom vypadat například takto:

Do kdy?

Počet kusů?

Kontaktní osoba?

Kam poslat?

Jak poslat?


Vzbudil jsem ve Vás zájem a rádi byste uměli číst ještě rychleji? Po přečtení tohoto článku můžete snad stačit Woddy Allenovi, který jednou tvrdil, že po jednom kurzu v rychločtení přečetl Tolstého "Vojnu a mír" za 20 minut. Jeho analýza byla potom ovšem také dost krátká: „Pojednává o Rusku.“  

A v jaké že řeči je vlastně napsaný následující text?

 

"Pldoe jdnee sidtue na jdnee alginkcé uivnreistě je jdeno v jkéam josu přdoaí pmíensa v jdeonm svolě. To jdineé diežůtlié je, aby blyo pnrví a psdelnoí pesínmo na srévánpm mstíě. Ztebyk mžůe být peřezháný a čělovk je sálte jtešě shpocen ho bez plérobmů pčeřsít. Vitp je v tom, že nčetme stmaoná psíenma, nbýrž slovo jkao cleek."

 

Rozumíte tomuto textu? Co myslíte, proč jsme schopni mu rozumět? Okolnosti tohoto fenoménu jsou nejen z lingvistického pohledu (jedná se o starý dobrý textový klam) velmi zajímavé.

http://www.akrue.privat.t-online.de/dumm61.htm.

 

Co bych Vám v tomto příspěvku ještě nerad upřel je teprve pár dní online dostupná stránka německé digitální knihovny, ve které najdete desetitisíce textových, video a audio dokumentů.

 

Příjemnou zábavu při listování! 

https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/