Tato stránka používá soubory cookie. Používáním naší stránky vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Zde najdete další informace ke cookies:

KID 1 (A1)

Zkouška A1 Kid 1 testuje na základní úrovni jazykovou kompetenci dětí a mládeže v osobních, školních a poloveřejných situacích. Podle stanov Společného evropského referenčního rámce pro jazyky umí žáci s úrovní A1 jednoduchým způsobem komunikovat ve známých situacích každodenního života.
Zkouška A1 Kid 1 je určena pro žáky ve věku 10 až 14 let. Testovány jsou dovednosti čtení, poslech, psaní a mluvení – na této úrovni se klade důraz na oblast receptivních dovedností, tedy čtení a poslech.

 • KID 1

  CZK 1300,-

  ID: 160529

  Úroveň: A1

  Termín: 22.01.2021 (Pá), 13 - 14

  Přihlásit se do: 11.01.2021

   

  Termín ústně: 22.01.2021 (-1), 15 - 16

  Pro účastníky kurzů Österreich Institutu:

  CZK 1100,-

  Přihláška

Části zkoušky

Porozumění čtenému textu

Na základě tří různých textů a odlišných zadání úkolů se testuje globální a detailní porozumění.
Délka: 30 min.

Poslech


Na základě tří úkolů se testuje globální a detailní porozumění standardní mluvené němčině z Rakouska, Německa a Švýcarska.
Délka: cca. 15 min.

Psaní


Kandidát musí reagovat na e-mail kamaráda a zodpovědět v rámci textu tři jednoduché otázky.
Délka: 20 min.

Mluvení


Tato část sestává ze dvou odlišných úkolů:
Úkol 1 („Mluv o sobě“): Kandidát se krátce představí. Úkol 2 („Mluv se mnou“): Kandidát vede krátký rozhovor se svým konverzačním partnerem. Rozhovor bude hodnocen podle stanovených kritérií.
Délka: cca. 10 min.


Přihláška

Kontaktujte nás! Rádi Vám poradíme s výběrem kurzů němčiny!

telefon:

+420/549 241 991

 

mobil:

+420/734 622 107

 

e-mail:

oei@oei.cz