Diese Website verwendet Cookies um die User Experience zu verbessern. Indem Sie auf "Schließen" klicken bzw. die Website weiter verwenden, stimmen Sie der Cookie Nutzung zu. Hier finden Sie weitere Informationen zu Cookies.

Podmínky soutěže

1. Soutěž

1.1. Soutěž pořádá Österreich Institut Brno (dále jen organizátor soutěže) na svých stránkách a na svém facebookovém profilu.

1.2. Soutěž nemá žádnou spojitost s Facebookem a není žádným způsobem Facebookem sponzorována, podporována ani organizována. Veškeré otázky, komentáře či stížnosti ohledně soutěže je třeba zasílat přímo organizátorovi soutěže, nikoli adresovat na Facebook. Odpovídající ujednání platí pro nároky vyplývající z realizace soutěže.

1.3. Zúčastnit se lze pouze na internetu. Účast v soutěži je pro účastníky bezplatná (s výjimkou nákladů na internetové připojení účastníků).

1.4. Soutěž trvá od 15.10.2019 do 18.10.2019 (12:00 hod.). Časové údaje se vztahují na místní čas v České republice (SEČ).

1.5. Soutěž má jedno soutěžní kolo, které končí 18.10.2019 ve 12 hodin.

2. Účast

2.1. Svou účastí účastník vyjadřuje výslovný souhlas s těmito Podmínkami účasti a s aplikací českého práva.

2.2. Zúčastnit se mohou všechny osoby od 13 let, které jsou fanoušky stránky Österreich Institut Brno na Facebooku anebo přijdou přímo na webové stránky www.oei.cz. Neplnoletí účastníci soutěže svou účastí potvrzují, že jsou jejich rodiče o účasti informováni.

2.3. Účast v soutěži a vyhlídky na úspěch nejsou vázány na nabytí určitého zboží ani na využití určitých služeb.

3. Realizace a provedení

3.1. Účast v soutěži je podmíněna uvedením kontaktních údajů a vyjádřením souhlasu s Podmínkami účasti.

3.2. Cílem je správně zodpovědět na soutěžní otázku, která bude zadány v soutěžní aplikaci na www.oei.cz a sdílena na facebookovém profilu. Uvedena bude otevřená odpověď na danou otázku.

3.3. Na konci budou ze všech registrovaných účastníků, kteří na danou otázku správně odpovědí, vylosováni dva výherci. Každý výherce obdrží dvě vstupenky na film a dáreček od ÖI Brno.

3.4. Výherci budou informováni neprodleně po skončení soutěže. Účastníci, kteří nevyhráli, informováni nebudou.

3.5. Výhra bude předána po předchozí domluvě.

3.6. Výhra nebude v žádném případě proplacena v hotovosti.

3.7. Nárok na výhru nelze postoupit.

4. Ochrana dat

4.1. Organizátor soutěže dodrží zákonná ustanovení o ochraně dat.

4.2. Účastníci souhlasí s ukládáním, zpracováním a předáváním dat, která uvedli a která jsou nutná a účelná pro realizaci soutěže.

4.3. Data nebudou předávána třetím osobám za jiným účelem.

5. Vyloučení ze soutěže

5.1. Spolupracovníci organizátora soutěže a jejich rodinní příslušníci jsou z účasti v soutěži vyloučeni.

6. Předčasné ukončení soutěže

6.1. Organizátor soutěže je oprávněn soutěž kdykoli během doby trvání soutěže bez předchozího oznámení a bez udání důvodu předčasně ukončit. Platí to zejména v případech, kdy je ukončení nutné z organizačních či technických důvodů (např. zavirování počítačového systému, manipulace či chyba hardwaru a/nebo softwaru) či z právních příčin.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Právní cesta za účelem zjištění vítězů a výsledků je vyloučena.

7.2. Realizace soutěže a právní vztahy osob účastnících se soutěže se řídí výlučně právem České republiky.